Larsa (FFXII) © Akihiko Yoshida.

Larsa (FFXII) © Akihiko Yoshida.